Vitajte na stránkach spoločnosti
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Copyright 2013 © Geopol Pre?ov, s.r.o. V?etky pr?va vyhradené.
Mob.: +421.907.92.08.03, Tel.: +421.51.77.32.995
Fax: +421.51.75.83.391
E-mail: geopol@geopol.sk
Aktuality:

inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
monitoring a zhodnotenie ekologických záťaží
vrtné práce a čerpacie skúšky
sanačné práce vrámci likvidácie ropného znečistenia
inžinierska a projektová činnosť
servis odlučovačov ropných látok a tukových lapolov
Certifikát environmentálneho manažérstva
kvality
ISO 14001:2004
Certifikát
manažérstva
kvality
ISO 9001:2008
Pečať spoľahlivosti